Op weg naar toekomstbestendige energielevering

Voor ondernemend Nederland

In het traditionele energiesysteem wordt energie centraal opgewekt en getransporteerd. Nu wordt er steeds meer hernieuwbare energie decentraal opgewekt (7%) en het huidige distributienetwerk is daarvoor niet geheel geschikt. Dit maakt netverzwaringen noodzakelijk met als gevolg stijging van de maatschappelijke kosten. Energiehaven heeft een visie die inspeelt op de huidige ontwikkelingen.

Hierin staan twee uitgangspunten centraal:

  • Een versnelling van de energietransitie.
  • Verduurzamen is een langdurig proces, lokale opwekking is de norm

Meer weten over Energiehaven? Lees meer

Smart Grid

Het doel van Energiehaven is het realiseren van een Smart Grid op bedrijventerreinen om te zorgen voor een betaalbare, duurzame en toekomstbestendige energielevering voor ondernemend Nederland. Het uitgangspunt van een Smart Grid is om het transport van energie over grote afstanden te minimaliseren.

Wanneer deze technologieën op een juiste wijze worden ingezet, kan een Smart Grid de volgende voordelen bieden:

  • Besparing energiekosten
  • Vermindering belasting op het net
  • Een regio, bijvoorbeeld bedrijventerrein, wordt energie-onafhankelijk
  • Verhogen van de toekomstige leveringszekerheid

Partners

Energiehaven is een samenwerking tussen meerdere partijen, die duurzaamheid en samenwerking hoog in het vaandel hebben. Het eerste project, bedrijvenpark Apeldoorn Noord is gestart in januari 2019 en Energiehaven werkt hierin samen met de volgende partners:

Aansluitingen

Vanuit deze eerste pilot zijn er ook al diverse partijen waarmee we de eerste fase realiseren. Dit zijn onder andere:

Wil je meer lezen over de eerste aansluiting, kijk dan naar deze case.

 

Over Energiehaven

Energiehaven neemt in het verduurzamen van bedrijventerreinen de rol aan van energieregisseur en exploitant. Het doel is om op de bedrijventerreinen een ESCo (Energy Service Company organization) te realiseren. Wij initiëren, installeren en exploiteren ESCo’s. Het eerste project, Apeldoorn Noord, fungeert als pilot bedrijventerrein, maar uiteindelijk zal op meerdere plekken een ESCo worden gerealiseerd. Door het organiseren van ESCo’s op verschillende bedrijventerreinen kan Energiehaven een duurzaam business model creëren.