Over Energiehaven

Achtergrond

Het grootse deel van de energie die in Nederland wordt gebruikt wordt door een aantal grote centrales opgewekt. Deze centrales maken gebruik van fossiele brandstoffen en transporteren de energie over lange afstanden naar de energieconsument.

Echter, steeds meer mensen gaan tegenwoordig decentraal hernieuwbare energie opwekken. Het afgelopen jaar is de hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie gestegen met zo’n 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. Nu komt ongeveer 7% van de energie die we gebruiken uit hernieuwbare bronnen.

Deze energie kent echter een grote variabiliteit: overdag wanneer er veel zon schijnt wordt er meer energie opgewekt dan ’s nachts. Wanneer er energie over is, kunnen energie consumenten dit terug leveren aan het net. Het net is hier niet op berekend en kan op sommige plaatsen (waar nog geen netverzwaringen hebben plaatsgevonden) de hoeveelheid hernieuwbare energie die op het net komt niet aan. Dit betekent dat er netverzwaringen nodig zijn, waardoor de maatschappelijke kosten zullen toenemen. Naast de netverzwaringen kent het huidige energiesysteem nog meer obstakels.

Ten eerste wordt in Nederland het grootste deel van de energie opgewekt met fossiele brandstoffen. Nu het winnen van aardgas in Groningen met grote stappen wordt afgebouwd en in 2030 wordt stopgezet, wordt Nederland voor de fossiele brandstoffen afhankelijk van andere landen. Denk bijvoorbeeld aan het aardgas uit Rusland.

Naast de energieafhankelijkheid speelt het klimaat een rol. In de klimaatwet, die dit jaar nog in werking zal treden, is vastgelegd dat Nederland in 2050 95% minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. Deze doelstelling kan enkel bereikt worden met een transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare brandstoffen. Terwijl deze ontwikkelingen op de achtergrond afspelen is het belangrijk dat er een betaalbare en betrouwbare energievoorziening is.