Voortgang slim energienet 

Zoals wellicht bekend is de stip op de horizon een (eigen) energienet voor Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord waar alle benodigde energie lokaal wordt opgewekt en lokaal wordt gebruikt. Dat wordt ingevuld met behulp van slimme meet- en regelsystemen. Het voorgaande wordt ook wel eens een ‘Smart Grid’ genoemd. Daarmee zal ons bedrijvenpark aantrekkelijker en toekomstbestendig worden qua energiehuishouding. 

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de stappen die nu genomen worden danwel zijn genomen.


Pilot mini
grid 

Het doel van deze pilot is om te komen tot een mini Smart Grid. Er is een samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen Mulder Systems, Deft Power en HVE. Zij gaan onderzoek verrichten en de eerste concrete stappen zetten voor de mini grid. De deelnemers aan de mini grid zijn: 

  • HACO
  • Vigilat 
  • Van den Berg Schilders
  • Albert van der Scheur
  • Beekman
  • De Roo bouwadvies

De concrete stappen moeten leiden naar een ontwerp voor de mini grid om vervolgens de eerste uitwisseling van zonne-energie mogelijk te maken. Uitwisselen van zonne-energie onderling maar ook naar batterijen van elektrische auto’s op het terrein. Het ontwerp wordt dusdanig vorm gegeven dat een ieder die wil aansluiten dat naadloos kan doen. 

Peer-2-Peer zonne-stroom leveren met Albert van der Scheur

Zoals eerder gezegd gaan de deelnemers met elkaar zonne-energie uitleveren. Dit wordt in vaktermen ‘Peer-2-Peer’ energieleveringen genoemd. Dus zonder tussenkomst van een (traditionele) energieleverancier. Albert van der Scheur heeft hiervoor de eerste stap al gezet. Hoe werkt dat? Albert van der Scheur is bezig om zonnepanelen op het dak van hun pand aan de Tweelingenlaan te plaatsen. Deze zonne-installatie is voldoende om het verbruik van het pand aan de Tweelingenlaan te voorzien maar ook nog een andere opslaglocatie van hen. Dat gaat vooralsnog over het net van de netbeheerder Liander. HVE faciliteert dan de levering tussen de twee locaties. De verwachting is deze levering het einde van het eerste of begin van het tweede kwartaal van 2021 gaat lopen. 

Op de foto zie je de vorige week aangebrachte zonnepanelen op het dak van HACO Tail Lift Parts aan de Laan van de Ram.