Over Energiehaven

Uitgangspunten

Het doel van Energiehaven is het realiseren van een Smart Grid op bedrijventerreinen om te zorgen voor een betaalbare, duurzame en toekomstbestendige energielevering voor ondernemend Nederland. Het uitgangspunt van het project Energiehaven is om het regionaal transport van energie zo laag mogelijk te houden. Dit kan door  energie lokaal op te wekken en lokaal te gebruiken. Wanneer er een overschot is aan energie kan deze lokaal worden opgeslagen of worden verkocht aan een lokale partij.

Hierin staan twee uitgangspunten centraal:

  • Het energiesysteem fundamenteel te veranderen en daarbij in te zetten op lokaal gebruik, opwekking en uitwisseling.
  • Daarnaast is het doel om samen met de ondernemers via een bottom-up proces de energietransitie op bedrijvenparken te versnellen.

Technisch is al veel mogelijk, maar de uitdaging is om ondernemers te activeren om mee te doen in Smart Grid projecten. De transitie moet samen met de ondernemers worden bereikt zodat zij op een betaalbare en betrouwbare wijze kunnen gaan verduurzamen. Deze twee uitgangspunten vormen samen de visie voor het project Energiehaven. Energiehaven is momenteel bezig met een pilot voor een Smart Grid op bedrijventerrein Apeldoorn Noord. Uiteindelijk is het de bedoeling om zoveel mogelijk bedrijventerreinen, middels een samenwerking met andere partijen, te verduurzamen.